Schoolondersteuningsprofiel

Het bestuur van Prodas stelt voor alle scholen, elke vier jaar, een ondersteuningsprofiel vast, zodat ouders weten welke ondersteuning en extra voorzieningen een school biedt. Leerkrachten en directie stellen samen dit plan op. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Onze school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen met een specifieke of extra ondersteuningsvraag. In het schoolondersteuningsplan beschrijven wij  op welke wijze we kinderen begeleiden en welke middelen onze school hiervoor ter beschikking heeft.

Download schoolondersteuningsprofiel