Partners

Veel van onze leerlingen hebben extra onderwijsbehoeften. Daarom werken we nauw samen met verschillende organisaties en partijen buiten het onderwijs. Heeft een leerling ( of gezin) extra hulp of steun nodig, dan kijken we met elkaar hoe we deze hulp en/of ondersteuning in kunnen zetten.