Zorg

Het zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat heeft onze prioriteit. Een kind kan zich namelijk pas optimaal ontwikkelen als het zich thuis voelt op school. 
We vinden het dan ook belangrijk dat er op onze school ruimte is om te leren en te spelen. Voor het kind willen wij een omgeving bieden waarin oog is voor verdriet, angst, zorg en blijdschap. Jij mag zijn wie je bent.

Binnen een duidelijke structuur laten we kinderen de wereld om hen heen begrijpen en leren we hen de regels van onze school. Afspraken die we gezamenlijk gemaakt hebben, worden dan ook regelmatig herhaald.

We werken vanuit een positieve gedachte, benadrukken wat er allemaal goed gaat, maar gaan straf ook niet uit de weg. Effectief leren is vallen en weer opstaan.

Lees meer over onze zorg