Onderwijs

Soms lukt het een kind niet, om welke reden dan ook, om zich optimaal te ontwikkelen op een reguliere school. Deze kinderen worden dan, soms, verwezen naar het speciaal basisonderwijs. SBO de Brigantijn wil die ondersteuning bieden die nodig is om leerlingen, op een goede manier, door te laten stromen naar regulier of speciaal voorgezet onderwijs. 

Onze aanpak maken we passend, individueel als het nodig is en groepsgericht als het kan. We zetten leer- en hulpmiddelen in naast reguliere en specifieke methodes. Op onze school staat naast de leerstof, vooral het kind en zijn ontwikkeling centraal. We willen werken vanuit de mogelijkheden en kracht van elk individueel kind.

Onze leerkrachten, die gespecialiseerd zijn in de speciale behoeften van onze kinderen, worden ondersteund door een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders, een psycholoog, de logopedist, de remedial teacher en de ambulante begeleider. Daarnaast maken we gebruik van externe expertise zoals o.a. fysiotherapie en autismebegeleiding.

Naast alle genoemde mensen kunnen wij rekenen op ondersteuning van een onderwijsassistent, een conciërge en administratief medewerker.

Samen vormen wij het onderwijs op SBO de Brigantijn.