Aanmelden

SBO De Brigantijn is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar en verzorgt het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Onze kinderen hebben speciale ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, opvoeding of gedrag.
Kinderen worden geplaatst in overeenstemming met de wil van de  ouders en na het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO.
Een TLV wordt verkregen na een triade. Bij een triade zijn ouder(s), school van herkomst en de SBO school vertegenwoordigd. Ook externe deskundigen worden hierbij betrokken. Na overeenstemming in een triadegesprek wordt er een TLV afgegeven door het samenwerkingsverband .
SBO de Brigantijn hoort bij de Stichting PRODAS. Deze stichting valt in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond- Peelland 3008. In dit samenwerkingsverband werken alle scholen en besturen samen om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden.
Kinderen die een TLV hebben gekregen kunnen worden ingeschreven als leerling op het SBO en spoedig hierna geplaatst worden. Wij streven ernaar om  kinderen zo snel als mogelijk de overstap te laten maken van hun school van herkomst naar onze locatie in Deurne of Someren.