Ouder informatie

Ouders zijn de schakel tussen leerlingen en leerkrachten. Communicatie is daarom erg belangrijk.  Niet alleen over de belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gesteld van belangrijke informatie en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Daarnaast zijn er nog informatieavonden, kijkavonden en oudergesprekken. Ook via  de oudervereniging  en de medezeggenschapraad wordt u geïnformeerd.